vrijdag, september 29, 2006

Drink groene thee voor een gezond hart

Dagelijks enkele koppen groene thee drinken is goed tegen hart- en vaatziekten. Dit is het resultaat van een jarenlang onderzoek onder meer dan 40.000 Japanners. Maar de studie heeft geen bewijs gevonden voor het vermeende positieve effect van groene thee op kanker.

Dat stelt de Japanse onderzoeker Shinichi Kuriyama van de Tohoko University Graduate School of Medicine aan de hand van zijn onderzoek onder 40.530 Japanners tussen 40 en 79 jaar. Hij publiceerde zijn resultaten in het nieuwste nummer van het Journal of the American Medical Association (Lees hier een samenvatting van zijn artikel).

Koppen groene thee
Aan de Japanse proefpersonen werd gevraagd hoeveel koppen groene thee ze per dag dronken. Een kwart van hen gaf aan minder dan een kop te consumeren, net zoveel proefpersonen gaven aan dagelijks meer dan vijf koppen (een halve liter) te drinken.

Bij de start van het onderzoek had niemand van de proefpersonen een hartaanval of kanker gehad. In de 11-jarige onderzoeksperiode (van 1994 tot 2005) gingen 4.209 personen (10,3 % van het totaal) dood. Tot 2001 overleden 892 personen (2,2 %) aan hart- en vaatziekten en 1.134 (2,8 %) aan kanker.

Japanners die meer dan vijf koppen per dag dronken hadden een 26 procent lagere kans om te overlijden aan een hart- en vaatziekte dan diegenen die minder dan een kop per dag consumeerden. Eerder onderzoek toont aan dat het drinken van groene thee het risico op hartziekten verkleint.

Vorige studies suggereren dat groene thee ook beschermt tegen long- en prostaatkanker, de studie van Kuriyama heeft hiervoor geen bewijs gevonden.

Anti-oxidanten
Kuriyama denkt dat groene thee mensen beschermt tegen hart- en vaatziekten door de aanwezige anti-oxidanten. Deze stoffen gaan de werking van vrije radicalen tegen die lichaamscellen kunnen beschadigen.

'Flink bewegen' niet genoeg om fit te blijven

Dagelijks twintig minuten tot een half uur 'flink bewegen' zou volgens veel medische bronnen voldoende moeten zijn om fit te blijven. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat toch echt wel wat meer nodig is, om een beetje conditie te krijgen. Gezweet moet er worden!

Drie keer per dag de hond uitlaten en af en toe naar de supermarkt fietsen mag dan een goed gevoel geven, het is niet voldoende om in conditie te blijven. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Alberta in Canada, zo meldt de BBC.

Fitter
Onderzoekers van de universiteit vergeleken personen die regelmatig bewegen maar zich daarbij niet bijzonder inspannen, met fanatiekelingen in de sportschool. Wat bleek: ook al werden uiteindelijk evenveel calorieën verbrand met rustig wandelen en fietsen, toch waren de serieuze sporters fitter.

De proefpersonen werden zes maanden lang gevolgd. Om hun fitheid te bepalen, werd onder meer gekeken naar bloeddruk, longinhoud en hartslag. De longcapaciteit van de fanatiekelingen bleek na een half jaar 10 procent te zijn toegenomen, tegenover 4 proczent bij de matige bewegers die alles in hun eigen tempo mochten doen.

Overdrijven
Maar hoe weet je of je intensief genoeg beweegt? De fanatiekelingen in het onderzoek konden aan het eind van hun work out in elk geval nog wel een of twee zinnen achter elkaar uitbrengen, zonder meteen te hijgen. Een beetje zweten is dus goed, maar het is niet nodig te overdrijven.

Hoofdonderzoeker Vicki Harber van de Universiteit van Alberta denkt dat de conditie van veel mensen met sprongen omhoog zou gaan, als ze hun bewegingsregime enigszins zouden aanpassen. De nadruk zou volgens haar meer op de intensiteit van het bewegen moeten liggen, niet alleen op het bewegen zelf. Af en toe een sprintje trekken dus!

Nu Gratis online begeleiding bij deze super effectieve workout en nog leuk ook

maandag, september 25, 2006

Overgewicht doet doeltreffendheid van pil dalen!

Hoe betrouwbaar is de anticonceptiepil? In theorie is de doeltreffendheid van de pil excellent, maar in de praktijk is dat niet altijd het geval. Het feit dat de pil vaak niet genomen wordt zoals het hoort verklaart veel, maar niet alles. Er zijn nog andere factoren die een rol spelen. Overgewicht bijvoorbeeld.

Pil en geboorteplanning
Wetenschappelijke en klinische studies zijn formeel: de doeltreffendheid van de pil is uitstekend. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is dat niet altijd het geval en is de anticonceptiepil een van die methoden die niet altijd betrouwbaar is bij geboorteplanning.

De eerste factor die de doeltreffendheid van de pil doet dalen is het gebrek aan therapietrouw. Het gebeurt namelijk niet zelden dat een pil vergeten wordt. In Frankrijk alleen al vergeet één op de tien vrouwen regelmatig een pil, en vaak gebeurt dat op het ogenblik wanneer ze na zeven dagen met een nieuwe strip moet beginnen.

Er zijn nog andere factoren die interfereren met de contraceptieve werking van de combinatiepil, net zoals dat het geval is met andere geneesmiddelen. Wegens mogelijke interacties met geneesmiddelen is het gebruik van bepaalde geneesmiddelen niet aangewezen. Raadpleeg in elk geval uw arts en de bijsluiter.

Obesitas verstoort de contraceptieve doeltreffendheid
Ook overgewicht kan de contraceptieve werking van de combinatiepil in gevaar brengen. Deze hypothese werd onderzocht in een studie bij 248 zwangere vrouwen. De vrouwen werden allemaal zwanger terwijl ze de pil namen en elk van de 248 van de deelneemsters bevestigde dat ze op een of ander ogenblik een pil vergaten te nemen.
Volgens de auteurs van de studie stijgt het risico op een zwangerschap bij het nemen van de pil met 60% bij vrouwen die een body mass index hebben die hoger is dan 27, bij obesitas dus. In het algemeen neemt het risico toe bij een nog groter overgewicht..

In de praktijk komt het er op neer dat vrouwen met overgewicht nog voorzichtiger moeten zijn en hun pil moeten nemen zoals het hoort, ook na een onderbreking van zeven dagen.

Wat moet u doen als u een combinatiepil vergeet?
 • Als u minder dan 24 uur te laat bent: neem de pil van zodra u beseft dat u ze vergat en neem de rest van de pillen van de strip op het gebruikelijke tijdstip.
 • Als u 24 uur te laat bent: neem de twee pillen tegelijkertijd en de rest van de strip zoals gewoonlijk.
 • Als u meer dan 24 uur te laat bent: als u de seksuele betrekking had die niet langer dan 72 uur geleden zijn, dan neemt u de , u gooit de vergeten pillen weg en neemt de rest van de pillen van de strip zoals gewoonte.
Tot aan de volgende menstruatie gebruikt u een condoom. Had u geen seksuele betrekkingen dan gooit u de vergeten pillen weg, neemt u de overige pillen zoals u dat anders doet en gebruikt u een condoom bij seksuele betrekkingen tot aan de volgende menstruatie.

Heb je sexuele problemen? wellicht is dit een interessante pagina voor je


Meer weten over afvallen en je gezondheid? lees hier verder

vrijdag, september 22, 2006

Amerikaanse gezondheidsclaim opnieuw bevestigd

Lager cholesterolgehalte door soja-eiwit
In de Verenigde Staten vonden ze in 1999 al dat er genoeg onderbouwing was voor de claim die stelt dat de dagelijkse consumptie van soja-eiwit het cholesterolgehalte actief laat dalen.

Een recent verzamel onderzoek van prof. Anderson bevestigt deze claim nogmaals.
Prof. Anderson presenteerde zijn bevindingen tijdens het zesde Internationale Soja Symposium, dat van 29 oktober tot en met 2 november 2005 in Chicago gehouden werd. In zijn meta-analyse onderzocht Anderson maar liefst 55 studies over soja en cholesterol, gepubliceerd na 1995. De resultaten: het LDL-cholesterol daalt met gemiddeld 4,5% en het HDL-cholesterol stijgt met gemiddeld 3%. Ook de hoeveelheid triglyceriden daalt dankzij soja. De daling van het cholesterol is vooral te zien wanneer soja in de vorm van sojamelk of tofu geconsumeerd wordt. Bij soja verwerkt in koekjes of gebak is de daling veel minder duidelijk. Ook blijkt dat het effect van soja groter is bij minstens twee porties verspreid over de dag.

De resultaten van deze meta-analyse zijn volledig in lijn met een eerdere meta-analyse van prof. Anderson uit 1995. Die publicatie heeft in 1999 geleid tot de goedkeuring van de gezondheidsclaim over soja en cholesterol in de Verenigde Staten door de Food and Drug Administration (FDA).

Bron: Soja nieuwsbrief (alpro)

Lees hier meer over gezonde leefstijl en waarom je de kilos er maar niet afkrijgt


In 30 dagen vetverbranden? Het is eenvoudiger als je denkt ontdek hoe ..>>>

Vis houdt hersenen fit - vis ongezond?

Wetenschappers vinden steeds meer aanwijzingen dat visolie een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van depressies, wisselende gemoedsstemmingen en mentale vermoeidheid. In een wereldwijde internationale studie werden verschillende bevolkingsgroepen met elkaar ergeleken en daaruit bleek dat naarmate het visverbruik groter is, het aantal depressies lager en de algemene mentale gezondheid beter is.

Zit er in vis een stof die een gunstige invloed heeft op de werking van de hersenen? Hersenen bevatten naast water ook zeer veel vetten die bijzonder rijk zijn aan DHA, dat is decosahexaeenzuur, een vetzuur dat in het lichaam slechts in beperkte mate wordt aangemaakt. Of het lichaam voldoende DHA aanmaakt, hangt onder meer af van het voedingspatroon. Onderzoekingen hebben aangetoond dat ons westers voedingspatroon de aanmaak van DHA niet in de hand werkt. Voor een goede hersenwerking zou een voldoende toevoer van DHA via de voeding dus belangrijk kunnen zijn.

Wat heeft dat nu met vis te maken? Ongeveer zestig procent van het drooggewicht van de hersenen bestaat uit vetten. Een groot deel van dat vet bestaat uit dezelfde vetten die in visolie terug te vinden zijn. Het zijn essentiële vetzuren die onontbeerlijk zijn voor de ontwikkeling en het goed functioneren van de hersenen. De belangrijkste bron van DHA in de voeding is dan ook vette vis.

Biochemisch gezien behoort DHA tot de klasse der hogere omega-3 vetzuren maar het hoger vetzuur dat in vette vis voorkomt is EPA of eicosapentaeenzuur. Om dit EPA draait het allemaal, want niet elke visolie is evenwaardig. Net zoals elke soort vis een eigen smaak heeft, zo verschilt ook de samenstelling van hun olie.

De universiteiten van Maastricht en van Gent zijn nauw betrokken bij het onderzoek. Het initiatief gaat uit van professor M. Maes van het Departement Psychiatrie en Neurobiologie in Maastricht, terwijl in Gent een aantal gespecialiseerde analyses en voedingsonderzoek worden uitgevoerd onder leiding van professor Armand Christophe van de Vakgroep Inwendige Ziekten, afdeling Voeding.

De onderzoekers hebben reeds lang vermoed dat de verhouding van DHA tot EPA een belangrijke rol speelt. Het blijkt nu steeds meer dat een hoog EPA-gehalte in de DHA-huishouding een gunstige invloed heeft bij mensen die problemen hebben met hun geestelijke gezondheid en met gemoedsstoringen. Een voorbeeld maakt dat duidelijk, zegt Maes.

,,De hersenen kan je met een auto vergelijken. DHA speelt dezelfde rol als het staal en de carrosserie van een auto, omdat DHA onmisbaar is voor de basisstructuur van de hersenen. Zonder DHA kunnen de hersenen zich niet normaal ontwikkelen en daarom is DHA vitaal voor de ontwikkeling van de hersenen in de foetus en bij jonge kinderen. Voor oudere kinderen en volwassenen heb je EPA nodig.'' ,,EPA is als benzine of diesel, het doet de hersenen functioneren. EPA maakt slechts een beperkt deel uit van de vetzuren in de hersenen, maar de rol die EPA speelt in de communicatie in en tussen de zenuwcellen is van vitaal belang. Zonder een voldoende hoeveelheid EPA komt de onderlinge communicatie van de verschillende neuronen in de hersenen ernstig in het gedrang.''

De wetenschappers die onderzoek verrichten naar het functioneren van de mentale gezondheid en naar gemoedsstoringen, richten hun aandacht dan ook steeds meer op EPA in plaats van op DHA. Proeven hebben inderdaad uitgewezen dat EPA een waardevolle hulp kan zijn bij de behandeling van problemen als depressie, angsttoestanden, allerlei gemoedswisselingen, hyperkinetisch gedrag, schizofrenie en autisme.

Liever vis dan visoliecapsulesEr zijn sterke aanwijzingen dat het gezondheidseffect van vis toe te schrijven is aan de vetzuren. Maar misschien zijn er meer stoffen in vis die voor het gunstige effect zorgen. Vis eten is daarom beter dan visoliecapsules slikken. Voor mensen die geen vis willen of kunnen eten, zijn producten die zijn verrijkt met visolie of supplementen met visolie een alternatief. Maar helaas is vis niet zo gezond als mensen denken. Er kleven enkele risico’s aan het eten van vis. Zo is vis een belangrijke bron van kwik, dioxines en PCB’s. Toch heeft vis eten meer voor- dan nadelen voor de gezondheid. Hierna leest u wat de gevaren zijn en hoe u de risico’s kunt beperken.

Vervuiling
Door milieuverontreiniging kunnen er schadelijke stoffen voorkomen in vis. Het gaat vooral om zware metalen (kwik), dioxines, PCB’s en toxafeen, een bestrijdingsmiddel dat onder meer in de katoenteelt wordt gebruikt.
Roofvissen hebben de meeste last van vervuiling. Dat geldt vooral voor grote roofvissen, zoals haaien en zwaardvissen. Vissen die alleen planten of plankton eten zijn minder vervuild. Ook zijn vette vissoorten meer vervuild dan magere, omdat schadelijke stoffen in het vet worden opgeslagen. Daarnaast speelt het leefgebied een rol. Zo is vis uit Europese wateren meer vervuild dan vis uit de Stille Oceaan. Ook in kweekvis kunnen schadelijke stoffen voorkomen. Dat geldt als deze wordt gevoerd met vismeel en visolie. De Europese Unie heeft daarom regels opgesteld voor de hoeveelheid PCB’s, dioxines en daaraan verwante furanen die in visvoer mogen voorkomen. Kweekvis uit Nederland, ook kweekpaling, voldoet aan de normen.

In de loop van de tijd is de vervuiling van de zeeën afgenomen. Maar om niet te veel schadelijke stoffen binnen te krijgen, is het belangrijk te variëren met de vis die u eet. Daarbij gelden de volgende adviezen:
 • Eet met het oog op dioxines niet meer dan twee porties vette vis per week (maximaal 300 gram). Dioxines worden opgeslagen in het lichaamsvet. Ze worden maar heel langzaam afgebroken.
 • Vrouwen geven een deel van de opgeslagen dioxine door aan hun kinderen in de zwangerschap en via de borstvoeding. Voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven geldt daarom: maximaal twee porties vette vis per week. Dat komt neer op 300 gram. Ter illustratie: één zoute haring weeg ongeveer 75 gram. Verder kunnen vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven beter geen roofvis eten. In roofvis zitten relatief veel schadelijke stoffen, zoals kwik en dioxines. Het gaat dan om vissen die in Nederland relatief weinig gegeten worden, zoals marlijn, zwaardvis, snoekbaars, haai, koningsmakreel en verse tonijn.
 • Eet geen paling uit de Nederlandse grote rivieren. Daar zit meer dioxine in dan verantwoord wordt geacht.
 • Wees voorzichtig met het eten van zelfgevangen vis als het water vervuild kan zijn.
Nitraat
In vis zitten eiwitten (amines) die reageren met nitraat uit groente. Het nitraat verandert daardoor gedeeltelijk in n-nitrosoverbindingen. Deze stoffen zijn ook bekend als nitrosamines. Nitrosamines zijn schadelijk voor het lichaam. Het lijkt erop dat ze kankerverwekkend kunnen zijn. Uit voorzorg kunt u vis daarom beter eten met nitraatarme groente, zoals worteltjes, sperziebonen, witlof en paprika.

Listeria
Vis kan besmet raken met listeria. Deze bacterie groeit ook bij lage temperaturen.
Listeria is een bacterie die vooral gevaarlijk is voor zwangeren en ouderen. Zij kunnen beter geen voorverpakte gerookte vis eten, zoals gerookte zalm, forel, paling of makreel. Voorverpakte gerookte vis kan lang bewaard worden. Dit geeft de bacterie de kans zich te vermenigvuldigen tot schadelijke hoeveelheden. Ingevroren gerookte vis is wel veilig. De bacterie kan zich onder het vriespunt namelijk niet vermenigvuldigen. De zalm moet dan na het ontdooien wel direct gegeten of bereid worden. Bij verhitting wordt listeria gedood. Daarom is vers gebakken, gegrilde of gepocheerde (gerookte) zalm geen probleem. Zoute haring is kort houdbaar. Daardoor is er geen gevaar voor uitgroei van listeria. Ook zure haring is ‘veilig’.
Toch heeft vis eten meer voor- dan nadelen voor de gezondheid. Aan meer dan twee keer eten van vis per week zijn er pas gezondheids risico’s verbonden.

Lees ook hier meer over gezonde voeding

maandag, september 18, 2006

Nederlander is veel minder fit dan hij denkt

Veel Nederlanders overschatten hun eigen conditie. Tweederde denkt fitter te zijn dan in werkelijkheid het geval is. Dat blijkt uit onderzoek dat kennisorganisatie TNO heeft gehouden onder ruim 1.400 deelnemers aan de Nationale Gezondheidstest
Vooral Nederlanders met een slechte conditie hebben een totaal verkeerd beeld van hun fitheid, zo blijkt uit het onderzoek.

Nederlanders denken ten onrechte dat ze fit zijn

Verkeerde inschatting van de eigen conditie kan er volgens TNO toe leiden dat te lang wordt gewacht met aanpassen van de levensstijl. De conditie is een belangrijke aanwijzing voor de kans op bijvoorbeeld hart- en vaatziektes.

Conditietest
TNO onderzocht of uitgebreide conditietests wel nodig zijn. Omdat ze vaak duur en tijdrovend zijn, worden ze zelden uitgevoerd. Maar uit het onderzoek blijken alternatieven moeilijk te vinden.

De eigen fitheid blijkt slecht te beoordelen. Maar ook de bekende fitheidsnorm (drie keer per week intensief bewegen) is geen betrouwbare graadmeter, volgens TNO. Ondervraagden die volgens deze norm niet voldoende bewegen, bleken toch vaak voldoende fit.

Overgewicht
En ook het derde alternatief, de Body Mass Index (BMI), voldoet volgens TNO niet. Het BMI, een maat voor overgewicht, bleek wel meer te zeggen over fitheid dan andere alternatieven, maar nog niet genoeg.

Bij de jaarlijkse Nationale Gezondheidstest worden lengte, gewicht, buikomvang, conditie, buikspierkracht en leefstijl gemeten. Bijna 40 procent van de onderzochte deelnemers was goed op gewicht, maar had toch een slechte conditie. Van de mensen die te zwaar waren, was 50 tot 56 procent fit tot zeer fit.
bron: elsevier

Lees hier nog 3 redenen waarom je de kilo's er maar niet afkrijgt>>>


Fitter worden? In een kwartiertje thuis! Een paar dagen per week is dit al te bereiken klik hier hoe je dit bereik

donderdag, september 14, 2006

Diabetes groeiend probleem voor jongeren

KOPENHAGEN - Het aantal Nederlandse kinderen dat lijdt aan diabetes type 2 (ouderdomsdiabetes) kan de komende jaren verdubbelen. Dat zegt kinderarts Henk-Jan Aanstoot, die volgende maand in Rotterdam een behandelcentrum voor diabetes begint dat zich speciaal richt op kinderen.

Volgens de jongste cijfers heeft 3 procent diabetes type 2, dat samenhangt met overgewicht. Volgens Aanstoot, die aanwezig was bij de start in Kopenhagen van een nieuwe campagne voor de bestrijding van diabetes (suikerziekte), is de ziekte zich zo aan het verjongen, dat straks wellicht van 'jongerdomsdiabetes' gesproken kan worden.

Levensstijl

Diabetes type 2 hangt sterk samen met de leeftijd (vandaar ouderdomsdiabetes), maar ook met levensstijl. Vooral overgewicht doet de kans op de ziekte toenemen. Nu de Nederlandse jeugd ook steeds dikker wordt, komt deze vorm van diabetes steeds vaker onder kinderen voor: 85 procent van de kinderen met  is te zwaar.

Aanstoot werkt nu nog in het IJssellandziekenhuis in Capelle. De jeugdige patiënten laat hij vooral meer bewegen om in een betere conditie te komen, want afvallen zit er vaak niet in. "Dat is bijna onmogelijk. Gezond eten is vaak duurder dan ongezond eten."

Een apart behandelcentrum kan patiënten langer blijven begeleiden, zegt de kinderarts, omdat ziekenhuizen vaak niet ingesteld zijn op zorg aan patiënten met een chronische ziekte als diabetes.

Baas

Aanstoot probeert de patiënten de baas te laten worden over hun eigen ziekte. Een aandoening die frequent het meten van het suikergehalte in bloed nodig maakt en dagelijks het toedienen van insuline, maakt het lastig voor een patiënt om goed voor zichzelf te zorgen. "Maar ik probeer ze te dwingen daarvoor te kiezen."

Vooral bij jongeren moet de vinger aan de pols gehouden worden, want juist in de puberteit dreigt de zelfzorg er wel eens bij in te schieten. "Diabetes-an-me-retus" zo citeert Aanstoot een puberende patiënt die zich niet iedere dag om de eigen ziekte wenste te bekommeren.

Jonge diabetici komen vaak niet meer opdagen als ze moeten overstappen van de kinderarts naar de internist. Wel belangrijk zegt Aanstoot, want van de kinderen met diabetes type 1, waar erfelijkheid een grotere rol speelt dan bij de ouderdomsdiabetes, heeft een derde twintig jaar later een complicatie opgelopen.

Conferentie

De start van de wereldwijde campagne op initiatief van Novo Nordisk, een bedrijf in diabeteszorg, valt samen met een Europese conferentie over diabetes in Kopenhagen. De bus met voorlichting over de ziekte zal begin oktober ook Nederland aandoen. In de bus kunnen mensen het suikergehalte van hun bloed laten meten.

Maar waar het de campagnevoerders vooral om gaat, is ervoor te waarschuwen dat diabetes kan uitgroeien tot een pandemie, een ziekte die jaarlijks miljoenen mensen het leven kost. Wereldwijd hebben 230 miljoen mensen de ziekte. Dit kan groeien tot 350 miljoen in 2025. Volgend jaar sterven er naar verwachting 3,5 miljoen mensen aan de gevolgen van de kwaal. De Internationale Diabetes Federatie (IDF) is inmiddels een campagne begonnen om de Verenigde Naties een resolutie over de ziekte aan te laten nemen.

Verborgen epidemie

Aanstoot spreekt van een "verborgen epidemie", omdat de impact van de ziekte nog niet is doorgedrongen. Ten eerste kleeft er het imago aan dat het eigen schuld, dikke bult is, omdat overgewicht een belangrijke rol speelt. Maar volgens Aanstoot is het te gemakkelijk om de schuld van een welvaartsziekte bij de individuele patiënt te leggen. Daarnaast weten mensen niet hoe de ziekte ingrijpt op een leven. "Het wordt onderschat. Mijn vrouw collecteert voor diabetesbestrijding en dan krijgt ze vaak te horen: daar geven we niet voor. Die ziekte is toch al lang opgelost?"

Een nieuwe leefstijl onderhouden is toch eenvoudiger als je denkt.. Lees hier hoe >>>

vrijdag, september 01, 2006

'Beter geheugen door minder tv kijken'

'Beter geheugen door minder tv kijken'

CANBERRA (ANP) - Wie zijn geheugen snel wil verbeteren, hoeft niets ingewikkelds te doen. Minder of geen televisie kijken, meer vis eten, kruiswoordpuzzels maken en minder alcohol gebruiken helpt een heleboel, ontdekten Australische wetenschappers.
Uit hun onlineonderzoek onder bijna 30.000 mensen haalden ze ook nog dat mensen die fictie lezen, een beter geheugen hebben dan mensen die dat niet doen en dat mensen die veel drinken, meer moeite hebben met het onthouden van namen, meldden Australische media dinsdag.

Zou jij je werk of studie resultaten willen verbeteren door super snel te lezen en belangrijke informatie met gemak te onthouden? Het is nu mogelijk!

Ben jij ook zo gestrest omdat je vandaag de dag zoveel te doen hebt? Is jouw focus ook als die van een garnaal en krijg jij je taken niet af?

 • Wat zou het voor jou betekenen wanneer je 5x zo snel kunt lezen?

 • Ontdek hoe je jezelf kunt concentreren en focussen op wat je wilt doen.

 • Leer simpele technieken om gemakkelijk informatie te onthouden.

 • We onthullen je de 7 stappen van de Super Studie Methode zodat je 5-10 boeken per WEEK kunt lezen en onthouden!

Ondek hier meer.. lees verder.....